Päätavoitteet


Palvelut tasavertaisesti kaikille

Haluan toimia niin, että kaikki laajan maakuntamme asukkaat saavat sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut tasavertaisesti asuinpaikasta riippumatta. Usein tarvittavat palvelut tulee tarjota lähellä jokaista maakuntamme asukasta. Kotiin tarjottavia palveluita tulee lisätä ja perhe- ja omaishoitajien työtä arvostaa nykyistä enemmän. Hyvinvointialue rahoitetaan tarveperusteisesti ja pidän tärkeänä, että maakunnassamme kohdennetaan myös resurssit palvelutarpeen mukaisesti.


Palvelut toimimaan saumattomasti

Hyvinvointialueilla yhdistyvät kaikki sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimi tuotettavaksi samassa organisaatiossa. Todellisen yhdistymisen on tarpeen toteutua, jotta ihmisten tarvitsemat palvelut voidaan tuottaa laadukkaasti ja taloudellisesti. Tämä vaatii uudistumista tietojärjestelmiltä ja myös asenteilta. Kaikki palveluiden tuottajat ovat samanarvoisia ja toimijoiden yhteistyötä tarvitaan, jotta asiakkaan palvelukokemus olisi hyvä.


Työntekijät ovat alansa parhaat kehittäjät

Tarvitaan toimintatapojen uudistamista ja aivan uusia palveluita, jotta tulevaisuuden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan. Parhaita kehittäjiä ovat asiakastyössä olevat työntekijät ja heidän esimiehensä. Näen tärkeänä, että hyvinvointialueella rohkaisemme heitä tuomaan kokemuksensa ja ideansa yhteiseksi hyväksi. Kehityskelpoisista ideoista on hyvä palkita. Tämä lisää työhyvinvointia, tuottaa alalle uutta vetovoimaa ja parantaa asukkaiden saamia palveluita.