TASAPAINOISESTI ELOA KOKO SUOMEEN

Torstai 25.8.2022 - Anni-Inkeri Törmänen


Keskustan Pohjois-Pohjanmaan piirissä ratkaistaan ensi kevään eduskuntavaalien ehdokasasettelu jäsenvaalilla 9.-11.9.2022. Tarjolla on 29 hyvää ehdokasta. Olen mukana vaalissa ja jos saan luottamuksenne, lupaan tehdä parhaani Suomen eteen.


Tahdon tehdä työtä talouden ja hyvinvoinnin jakautumiseksi Suomessa mahdollisimman tasaisesti sekä alueiden että ihmisten välillä. Se tekee hyvää koko Suomelle: Se lujittaa yhteenkuuluvuutta sekä parantaa omavaraisuutta ja huoltovarmuutta. Yritteliäisyyden ja oppimisen mahdollisuudet tulee turvata koko maassa.


Omavaraisuus ja huoltovarmuus ovat olleet Keskustalle tärkeitä aina. Kriisien kautta nämä aiheet ovat nousseet kaikkien tietoisuuteen ja konkreettisia toimia maatalouden, metsätalouden ja energiaomavaraisuuden vahvistamiseen on mahdollista saada aikaan.
Energiantuotannossa uusiutuvien energialähteiden, myös metsäenergian, kehittymispotentiaali on valtava. Metsiemme hoitorästit tulee kääntää voitoiksi energiarintamilla. Samalla varmistuu tulevaisuuden raaka-aineen saanti esim. puurakentamisen tarpeisiin.


Minulle ihminen ja hänen hyvinvointinsa ovat tärkeitä asioita. Elämään kuuluu työ ja vaiva. On tärkeä saada tehdä työtä tai vapaaehtoistyötä, jolla on merkitys toisten ihmisten hyvinvoinnin kohottajana. Se tuottaa hyvinvointia myös tekijälleen. Ehkä juuri tästä syystä perustuslain 18 §:ssä sanotaan: ”Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.”


Jokainen kansalainen on oikeasti tärkeä osa tätä yhteiskuntaa. Meidän tulee huolehtia, ettei kukaan jää köyhyyden tai muun syrjäyttävän tilanteen kanssa yksin missään elämäntilanteessa. Sosiaaliturvaa tulee uudistaa niin, että se palvelee silloin, kun ihmisellä ei ole mahdollisuuksia itse hankkia toimeentuloaan. Sosiaaliturvan tuottamat kannustinloukut työn vastaanottamisen tieltä tulee raivata pois, jotta hyvinvointi kansassamme lisääntyisi.


Isänmaa on minulle arvokas asia. Meitä edeltäneet sukupolvet ovat tehneet arvokkaan työn ja suuret uhraukset maamme puolustamisessa. Olemme saaneet muistutuksen, että itsenäisyys ei ole koskaan Suomelle itsestäänselvyys. Siksikin kansan yhtenäisyyttä tulee vaalia. Vahva maanpuolustustahto on Suomelle elinehto. Itsenäinen ja vapaa Suomi on puolustamisen arvoinen.


Olen oppinut, että koti on yhteiskunnan perussolu. Kun kodeissa menee hyvin, menee Suomellakin hyvin. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. Tällä hetkellä lapsiperheköyhyys sekä lasten ja nuorten pahoinvointi kertovat siitä, että perheiden asioihin ei paneuduta riittävällä vakavuudella. Keskustan tulee tehdä rohkeasti perhepolitiikkaa, jotta nuoret uskaltavat perustaa perheitä ja jotta perhe-elämään sitoutuminen ja kotona tehtävä hoitotyö nousee sille kuuluvaan arvoon.


Hyvinvointimme on paljolti nykyisten ikäihmisten aikaansaamaa. Heidän kokemusperäisestä tietoaan ja osaamistaan kannattaa arvostaa nykyäänkin ja turvata heille inhimillinen vanhuus. Ikäihmisten kotona asuminen tulee järjestää niin, että kotona asuminen on aina turvallista.


Puolustan kestäviä arvoja. Haluamme jättää Suomen seuraavalle sukupolvelle parempana kuin sen saimme. Osaaminen ja ahkeruus ovat avaimia taloudellisen toimeliaisuuden lisäämiseen. Jokaisen työikäisen ja työkykyisen on tehtävä ahkerasti työtä. Monella työtä vailla olevalla on rajoitteita työkyvyssään. Työkyvyn moninaisiin haasteisiin tarvitseekin luoda toimiva palveluverkosto.


Varjelemme ympäristömme tuleville sukupolville monimuotoisena. Ympäristön huomioon ottamisella löydetään usein tuotannonkin kannalta tilanne, jossa energian ja materian hukkaa tai päästöjä syntyy mahdollisimman vähän. Ympäristön kannalta kestävien ratkaisujen tekemiseen tarvitaan maalaisjärkeä ja kokemusta luonnon kanssa yhteiselosta.
Tärkeitä kestäviä arvoja minulle ovat kristilliset arvot, jotka ovat ohjanneet maamme nykyiseen hyvinvointiin.


Anni-Inkeri Törmänen
Yhdyskuntatekniikan diplomi-insinööri
Jäsenvaaliehdokas nro 30
Pudasjärvi


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini