Omaishoitajien vapaiden järjestämisestä

Keskiviikko 19.1.2022 klo 10:56 - Anni-Inkeri Törmänen


Pudasjärvellä tehdään laadukasta ja sydämellistä vanhustyötä. Tavoitteena on taata jokaiselle arvokas vanhuus. Kun emme itse pysty enää huolehtimaan itsestämme, meidän pitää pystyä luottamaan siihen, että joku meistä huolehtii.

Omaishoito on yksi hyvistä vaihtoehdoista hoidon järjestämisessä. Siinä lähimmäisenrakkaus toimii liikkeelle panevana voimana. Työ on ympärivuorokautista ja omaishoitajalle on lakisääteisesti turvattu lomaa kolme vuorokautta kuukaudessa.

Vuorohoitopaikkoja on Oulunkaaren Pudasjärven kotihoidosta juuri saamani tiedon mukaan riittävästi. Lomat pystytään tarjoamaan toiveiden mukaisesti määräajoissa. Kolmen lomavuorokauden sijaan usea vuorohoitojakso on viikon mittainen. Vuorohoitoa toteutetaan Hirsikartanossa ja mahdollisuuksien mukaan myös kotona ja perhehoidossa. Omaishoitajan kanssa sovitaan, missä vapaa järjestetään.

Lomalle lähteminen tästä työstä ei ole yksinkertaista. Arki on raskasta ja pientenkin muutosten teko vaatii aina ponnistuksia. Jotta kaikki omaishoitajat pitäisivät lomansa, omaishoitajat tarvitsevat ammattilaisen rinnalleen, joka huolehtii vapaapäivien toteutumisesta. Ei riitä, että odotetaan omaishoitajan yhteydenottoa. Tässä on parantamisen varaa.

Omaishoitajan vapaiden pitäminen ei ole itsekästä, vaan mahdollistaa omaishoitajan jaksamisen ja sitä kautta laadukkaan hoidon omaishoidossa olevalle. Omaishoito on hoitomuotona yhteiskunnalle todella edullista, joten vapaiden järjestämiseen panostaminen on kaikkien osapuolten kannalta viisasta ja samalla inhimillistä.

Lakkari perustettiin aikanaan vuorohoitoyksiköksi palvelukeskukseen, mutta vuorohoitoa se ei tarjonnut enää viimeisinä vuosinaan. Lakkarin lakkauttaminen ei siis ole heikentänyt vuorohoitoon pääsemistä.  Lakkari edusti Pudasjärvellä pitkäaikaista laitosmuotoista hoivahoitoa, joka monesta kunnasta on lakkautettu jo vuosia sitten. Ketään ei saa hoitaa laitosmaisesti ilman lääketieteellisiä perusteita.

Pudasjärvellä on haluttu panostaa kodinomaiseen asumispalveluyksiköissä tapahtuvaan hoitoon, jossa vanhukset asuvat yksiköstä vuokraamissaan kodeissa ja saavat sinne tarvitsemansa hoivan. Tällä hetkellä asumispalvelupaikkoja on riittävästi, mutta tulevaisuudessa vanhusten määrän kasvaessa sekä kotiin annettavaan hoitoon että kodinomaisen asumisen erilaisiin ratkaisuihin on panostettava nykyistä enemmän.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini