Oikea apu oikeaan aikaan ja paikkaan

Maanantai 17.1.2022 klo 8:39 - Anni-Inkeri Törmänen


Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue tuottaa meille kaikille tärkeät sosiaali-, terveys- ja pelastuspalvelut vajaan vuoden kuluttua eli vuoden 2023 alusta. Sitä varten tarvitsemme aluevaltuuston, joka pystyy tekemään viisaita päätöksiä koko laajaa Pohjois-Pohjanmaata ajatellen. Uudistuksen valtakunnallisena tavoitteena on turvata yhdenvertaiset ja laadukkaat palvelut koko hyvinvointialueella. Keskiössä on palveluja tarvitseva ihminen. Näin se on myös Pohjois-Pohjanmaalla.

Vaaleissa koko Pohjois-Pohjanmaa on yksi vaalipiiri ja vaalit toimitetaan suhteellisina vaaleina. Tämä varmistaa sen, että kaikki alueen asukkaat pystyvät harkitsemaan ja demokraattisesti äänestämään parhaan mahdollisen valtuuston, joka tulee tekemään koko maakunnan laajuisen organisaation tärkeimmät päätökset: Päätöksen palvelustrategiasta ja päätökset palveluverkosta. Ensimmäinen aluevaltuusto on tässä paljon vartijana, koska nyt luodaan uusi toimintamalli ja –kulttuuri.

Hyvinvointialueen rahoitus tulee pääosin suoraan valtion budjetista. Suurin osa budjetoitavasta varasta määräytyy koko hyvinvointialueen palvelutarpeiden mukaan. Se on hyvä. Pidän tärkeänä, että myös hyvinvointialueella resurssit pystytään kohdentamaan sinne ja niihin palveluihin, joissa palvelutarvetta on. Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden paraneminen on uudistuksen tavoite.

Palveluiden laatu tulee paranemaan myös sen myötä, että hyvinvointialue tuottaa sekä perustason että erityistason sote-palvelut. Perustason palveluita tulee vahvistaa ja ihmisten mahdollisuutta saada apua oikea-aikaisesti, tulee parantaa. Se tuottaa varmasti myös taloudellisuutta, niin hyvinvointialueen budjetissa kuin laajemminkin yhteiskunnassa.

Olen toiminut aiemmin Kainuun sotessa ja elänyt jo tämän integraation todeksi siellä. Olenkin odottanut tätä hetkeä, että sama pääsisi toteutumaan muuallakin maassa. Sekä palveluiden vastaanottajana että päättäjänä olen kokenut tämän hyvänä ja kannatettavana asiana.

Uudistuksessa tulee lisäksi parantaa sote- ja pelastusalan henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia omaan työhönsä. Hyviä esimerkkejä on jo nyt siitä, miten työntekijät pystyvät vaikuttamaan, mutta laajasti ottaen tässä on vielä parantamisen varaa. Työntekijöillä on tietoa siitä, miten palvelut tulisi järjestää uudella tavalla niin, että asiakkaan kokemus palvelusta olisi parempi, työntekijän kokemus työstään olisi mielekkäämpi ja kokonaiskustannus jäisi nykyistä pienemmäksi. Näille ideoille tulee uudessa organisaatiossa luoda väylät, jotta ne tulevat huomioiduiksi ja toimeen pantaviksi. Tämä on merkittävä asia myös alan vetovoiman kasvattamisen kannalta.

Nämä kaikki ovat yhteisen hyvinvointimme kannalta merkittäviä asioita. Yhteiskunta on juuri niin vahva, miten se kohtelee heikoimpiaan. Huolehditaan porukalla, että uudistus vahvistaa yhteiskuntaamme. Rohkaisenkin äänestämään näissä uusissa vaaleissa!


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini