Työkyvyn parantaminen sote-palveluin

Sunnuntai 9.1.2022 - Anni-Inkeri Törmänen


Työkyky on oleellinen asia kaikille työikäisille ja sillä on vaikutuksensa myös eläkeiän hyvinvointiin.

Työelämässä olevien työkyvystä kannattaa pitää huoli. Työterveyshuolto on hoitanut tätä tehtävää menestyksellisesti. Työpisteiden turvallisuudesta ja ergonomiasta ei kannata tinkiä. Työpaineet nykytyöelämässä ovat kuitenkin suuret ja useilla ahkerilla työntekijöillä ja yrittäjillä jää omasta hyvinvoinnista huolehtiminen vähiin.

Kotona lapsiaan, ikäihmisiä ja läheisiään hoitavilla ei useinkaan ole suhdetta työterveyshuoltoon. Toisia hoitaessa omasta terveydestä ja työkyvystä huolehtiminen meinaa usein unohtua. Olisi hyvä muistaa, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen ei ole itsekkyyttä, vaan takaa pitkällä tähtäimellä hyvän hoidon kotona hoidettaville.

Työttömänä oleville kuuluu lakisääteisesti terveystarkastukset. Pitkään työttömänä olleilla on usein joitakin terveysongelmia tai sosiaalityön tarpeita, joihin tarvitaan apua, ennen kuin pysyvä työllistyminen mahdollistuu. Työttömien terveystarkastukset eivät ole tavoittaneet nykyisin läheskään kaikkia työttömiä työnhakijoita. Tähän tulee kiinnittää huomiota, jottei hoitamattomat sairaudet viivytä työhön pääsyä kohtuuttomasti. KELAlla on hyvin tarjolla kuntouttamismahdollisuuksia, jos työnhakijoita osataan niihin ohjata. Työttömien terveystarkastuksiin keskittymiset ja erikoistumiset ovat tarpeen, jotta saadaan jälleen työntekijöitä yhteiskuntaamme.

Hyvinvointialue yhdessä kuntien ja työterveyshuollon toimijoiden kanssa ovat avainasemassa siinä, että omasta hyvinvoinnista huolehtiminen saataisiin nykyistä paremmin jokaisen asiaksi.

Työkyvyn tukemisen palvelut tulee nostaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueella yhdeksi keskittymisen kohteeksi.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini