Pohjois-Pohjanmaa kokonaisuutena aluevaaleissa

Lauantai 8.1.2022 klo 14:19 - Anni-Inkeri Törmänen


Koko Pohjois-Pohjanmaa on yhtenä vaalipiirinä näissä aluevaaleissa. Päätöksentekoon tarvitaan kokemusta, kehittämismyönteisyyttä ja rohkeutta katsoa koko maakunnan laajuisesti sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen kokonaisuutta.

Jokainen voi siis vapaasti harkiten tehdä valintansa ja äänestyspäätöksensä kaikkien Pohjois-Pohjanmaalla aluevaaleissa ehdolla olevien kesken. Kunnittain ei ole olemassa kiintiöitä aluevaltuustoon, vaan äänestäjät ratkaisevat nämäkin vaalit. Aluevaalit ovat uudet vaalit, joten koko vaalipiirin hahmottaminen ja suhteellisen vaalitavan tunteminen on merkityksellistä.

Keskusta toimii siten, että ihmisten usein tarvitsemat lähipalvelut pystytään tuottamaan laajassa maakunnassamme jokaisessa kunnassa. Erikoispalveluita pystytään hakemaan kauempaakin, mutta lähipalveluilla tarkoitetaan jopa koteihin annettavia palveluita.

Kotiin annettavat palvelut ovat usein inhimillisin tapa auttaa ja yhteiskunnalle edullistakin. Näitä palveluita kannattaa vahvistaa sähköisin palveluin, jotta jokaisen palvelutarpeen vuoksi ei tarvitse palvelua tarvitsevan lähteä liikkeelle.

Lapsiperheille annettava kotiapu on sekä sosiaalihuoltolain mukaista kotiapua että perhetyötä. Palveluiden saatavuudessa on kunnittain suuria eroja. Tavoitteeni on tehdä lapsiperheille mahdollisimman helpoksi tavoittaa tarvitsemansa tuki ja apu oikea-aikaisesti. Pikkulapsiperheissä hetkelliset uupumiset eivät ole harvinaisia. Näissä tilanteissa avun pyytämisen kynnys saattaa nousta liian korkeaksi. Yhteiskunnan tulisi olla varmistamassa apu tällaisiin tilanteisiin.

Omaishoitajien lain suomat vapaat jäävät monesti pitämättä. Hoitosuhde on usein läheinen ja hoidon tarve vaativa, josta on vaikea irrottautua vapaan pitoon, vaikka mahdollisuutta siihen teoriassa tarjottaisiinkin. Vapaan pito on tärkeä sekä hoitajan että hoidettavan kannalta. Yhteiskunnan tulee tehdä työtä, että vapaiden järjestäminen tehdään nykyistä helpommaksi ja vaivattomammaksi.

Ikäihmisten kotihoito on pitkään ollut jo suuntauksena. Työ on vaativaa. Olosuhteet vaihtuvat ja kotihoidon työntekijöiden tulee pystyä sopeutumaan monenlaisiin tilanteisiin. Riittävät resurssit ja kotihoitotyön arvostuksen nostaminen ovat tärkeitä, jotta laadukas ja turvallinen kotona asuminen voidaan taata mahdollisimman pitkään kaikkialla Pohjois-Pohjanmaalla.

Näillä ajatuksin kohti aluevaaleja.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini